فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته

رئیس: عباس ابریشمی

دبیر: جواد میرخانی

تلفن : ۶۷۶۳۱۰۰۰

فکس : ۶۵۵۲۰۳۰۱

آدرس: خیابان فلسطین شمالی، نرسیده به بلوارکشاورز پلاک ۴۵۸ طبقه ۲ واحد ۵

سایت: www.ieeu.ir 

Untitled