فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)

رئیس هیئت مدیره: احسان ثقفی

دبیر: عباس فتحی

تلفن : ۸۸۸۳۱۹۱۷ (۰۲۱) – ۸۸۸۴۷۶۳۸ (۰۲۱) – ۸۸۳۲۴۵۹۳ (۰۲۱) – ۸۸۳۲۴۵۹۴ (۰۲۱)
فکس : ۸۸۸۳۸۶۰۸ (۰۲۱)

آدرس : تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان گلریز، پلاک ۸۱، طبقه ۳، واحد ۸ و ۹

سایت: http://www.sipiem.org

estesna logo