فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و سازندگان جرثقیل های صنعتی کشور

رئیس هیئت مدیره: احسان ثقفی

دبیر:

تلفن: ۴۴۵۴۰۰۳۸    

فکس: ۸۸۹۴۳۳۲۴

آدرس: بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص تهران کرج) بلوار شیشه مینا، دانشگاه علمی کاربردی کوشا

سایت: www.icranes.ir

crane 1