فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن کارفرمایی ماشین آلات پخت نان و شیرینی

رئیس هیئت مدیره: محمود مرشدی

دبیر:

تلفن : ۸۸۷۵۸۳۵۹ – ۸۸۷۴۴۳۱۱

آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – خیابان شهید عربعلی – پلاک ۶ – طبقه همکف

سایت:  www.asmpi.ir

nan