فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

photo 2024 02 28 10 25 38 1

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات ایران برگزار شد.(۱۴۰۲/۱۲/۰۸)

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات ایران در محل دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور آقای دکتر هادوی رئیس دفتر ستاد ماشین سازی و مهمانانی از معاونت و تشکل‌های صنعت ماشین سازی برگزار گردید.

مطابق دستور جلسه ابعاد شرکت در نمایشگاه سال آینده ایران اکسپو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در این خصوص هیئت مدیره یک جلسه فوق العاده در هفته آینده داشته باشد.

در ادامه جلسه نیز موضوع هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل مطرح شد و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به تشکیل کمیسیون کارشناسی قانون حداکثر در کانون عالی کارفرمایی و انتصاب آقایان ثقفی و اختراعی به سمت رئیس و نائب رئیسی این کمیسیون، اولین جلسه در محل کانون برگزار گردد.

هیئت مدیره فدراسیون صنایع ماشین سازی
0b36c99c909943309dae2ca0cb318026
photo 2024 02 28 10 25 35
photo 2024 02 28 10 25 29