فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

رئیس: حسینعلی بهجو

دبیر:

تلفن : ۸۸۷۳۲۸۰۳- ۸۴۳۷۴ داخلی (۳۰۸ )

فکس :

آدرس: خیابان بخارست – کوچه ششم- پلاک ۱۱

logo 1